ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

Temeljem članka 15. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada. Ovim pravilnikom propisuje se energetsko certificiranje novih i postojećih zgrada te se implementira Direktiva 2002/91/EC u dijelu koji se odnosi na:

- obavezu vlasnika zgrade da prilikom gradnje, prodaje ili iznajmljivananja zgrade predoči budućem vlasniku, kupcu ili najmoprimcu energetski certifikat;  
- obavezu izdavanja i izlaganja energetskog certifikata na jasno vidljivom mjestu, za zgrade javne namjene ukupne korisne površine veće od 1000m2 koje koriste tijela javne vlasti i zgrade institucija koje pružaju javne usluge velikom broju ljudi.  

 

Valjanost energetskog certifikata je deset godina.

Energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada smiju obavljati fizičke i pravne osobe koje posjeduju ovlaštenje izdano od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Energetski certifikatori su podijeljeni u dvije skupine odnosno:

- Modul I, zgrade s jednostavnim tehničkim sustavima;
- Modul II, zgrade sa složenim tehničkim sustavima.

 

Povratak